Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin

21 - 25/12/2017 - 11:18:44 - Thời sự

Bão Tembin quét qua. Nhà giàn DK1 liên tục hứng những cột nước biển dội xuống. Anh em chiến sĩ nhà giàn vẫn hiên ngang bám trụ. Đến 8 giờ sáng nay, 25-12, Nhà giàn vẫn sừng sững giữa tiền tiêu Tổ quốc...

Xem thêm:

Xem thêm: thùng nhựa rỗng, thùng nhựa đặc, thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa rỗng công nghiệp, thùng nhựa đặc công nghiệp

Bão Tembin dã man nhưng không đánh được lòng kiêu hãnh của chúng tôi. Nhờ nhà giàn mới và sự đồng hành, phù hộ độ trì của các liệt sỹ mà thủy tề phải cáo lui. Bình yên trở lại.

Dưới đây là hình ảnh mới nhất mà anh em chiến sĩ Nhà giàn DK11/14 (Tư Chính 5) chụp lại, lúc 7 giờ 25 phút sáng này, 25/12.

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 1

Nhà giàn DK1/14 hiên ngang trước bão Tembin.

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 2

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 3

Những cột sóng nhô lên, phủ xuống nhà giàn...

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 4

... nhưng nhà giàn vẫn hiên ngang, sừng sững.

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 5

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 6

Chùm ảnh: Nhà giàn DK1 hiên ngang trước bão Tembin - 7

Anh em chiến sĩ Nhà giàn an toàn, bình an!

CHIẾN SĨ DK1

Từ khóa: thùng nhựa rỗngthùng nhựa đặcthùng nhựa công nghiệpthùng nhựa rỗng công nghiệpthùng nhựa đặc công nghiệp

Bài viết khác