Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận thêm nhiệm vụ mới

16 - 25/12/2017 - 17:49:40 - Thời sự

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT vừa ký Quyết định kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo này.

Xem thêm:

Xem thêm: thùng nhựa rỗng, thùng nhựa đặc, thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa rỗng công nghiệp, thùng nhựa đặc công nghiệp

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận thêm nhiệm vụ mới - 1

Bộ trưởng Bộ GTVTNguyễn Văn Thể - Phó Trưởng ban Thường trựcBan Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các công trình, dự án  theo đúng quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban Chỉ đạo xem xét kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong việc thực hiện các công trình dự án theo quy định; chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ... 

Từ khóa: thùng nhựa rỗngthùng nhựa đặcthùng nhựa công nghiệpthùng nhựa rỗng công nghiệpthùng nhựa đặc công nghiệp

Bài viết khác